КАТЕДРА АНП

Технически средства и Автоматизация на технологични процесиЛаборатория 9201

Технически средства и Автоматиза­ция на технологични процеси

проф. д.т.н. Емил Николов