КАТЕДРА АНП

Лаборатория по управление на процеси и икономия на енергияРъководител на лабораторията: гл. ас. Момчил Рабаджийски

Лабораторията по „Управление на процеси и икономия на енергия “ е оборудвана с физически модели на следните индустриални системи:

 • Модел на топлофикационна система
 • Модел на химически реактор
 • Модел на вакуум сушилня
 • Модел на система за термична обработка на детайли
 • Модел на напорна кутия за целулозната промишленост.

Лабораторията е снабдена с модерна контролно измервателна апаратура на фирмата „Сименс“. Процесите се управляват на базата на програмируеми логически контролери SIMATIC от сериите S7-200, S7-300 и S7-1200.

Структурата на лабораторията e изградена при спазване на изискванията на системите за автоматизация посочени в стандарта ISA95.

 Лабораторията е оборудвана със SCADA система базирана на ТIA Porta. В нея са интегрирани базови за индустрията комуникационни протоколи като PROFIBUS и PROFINET.

Във връзка с развитието на комуникационните и индустриални технологии в лабораторията е инсталиран и успешно се използва OPC DA и OPC UА сървър. Това дава възможност за интеграция на системите с други софтуерни продукти.

В последно време все по-голямо развитие търпят технологиите в сферата на IIoT (Industrial Internet of Thinks) и Digital Factory. За използване на възможностите за отдалечен анализ на данни в лабораторията е инсталиран MATLAB, което заедно с OPC комуникацията дава възможности за бързо и ефективно проектиране и тестване на различни алгоритми и структури на управляващи системи. Това позволява физическите обекти да бъдат управлявани от средата на симулационната програма, както и теоретични обекти да бъдат управлявани от алгоритмите работещи в реални програмируеми контролери.

Лабораторията има възможности за предаване на данни в Интернет пространството през обезопасен VPN тунел чрез криптирана OPC UA връзка.

В лабораторията се реализират дейности по обучение на студенти и докторанти в областта на:

 • управление на процеси и системи в индустрията;
 • енергийна ефективност в индустрията;
 • оптимизация на управлението на технологичните процеси в индустрията;
 • комуникации в индустрията вкл. защита на данните в индустриални мрежи;
 • разработване на SCADA системи;
 • използване на OPC и SCADA системи за реализация на отдалечено управление;
 • събиране на данни в индустрията и енергетиката;
 • програмиране на PLC.