КАТЕДРА АНП

Mess- und RegelungstechnikЛаборатория "Измервателна и регулираща техника9301 ръководител доц. д-р Васил Гълъбов

водени дисциплини:

-Комуникационни системи в интегрираните производства (ФА)

-Обмен на данни във вградените системи (ФА)

-Mess- und Regelungstechnik (FDIBA)

-Logik (FDIBA)