КАТЕДРА АНП

ПреподавателиПрофесори - проф. дтн. Емил Костов Николов; проф. д-р Снежана Тодорова Йорданова.

Доценти - доц. д-р Васил Тотев Гълъбов; доц. д-р Стоян Неделчев Стоянов; доц. д-р Нина Георгиева Николова; доц. д-р Станислав Енчев Енев; доц. д-р Александър Красимиров Ефремов; доц. д-р Весела Ангелова Карлова-Сергиева.

Главни асистенти - гл. ас. д-р Методи Георгиев Георгиев; гл. ас. Любомир Димитров Мирев; гл. ас. Цанко Петров Георгиев; гл. ас. Момчил Борисов Рабаджийски; гл. ас. Борислав Вангелов Георгиев; гл. ас. Десислава Руменова Стоицева-Деличева.

Асистенти - ас. д-р Борис Боянов Киров; ас. Дамян Атанасов Дамянов; ас. Александър Пламенов Маринчев.

Хонорувани преподаватели - доц. д-р Александър Борисов Рътков; доц. д-р Георги Нешев Сапунджиев; доц. д-р Борислав Спасов Кирилов; доц. д-р Асен Марков Тодоров, доц. д-р Димитър Андонов Ненов.

Инженерен и помощно-технически състав - инж. Ивайло Цанков Михайлов; технически изпълнител-инж. Теодора Николова Михайлова.