КАТЕДРА АНП

Оптимизация на системиЛаборатория 9303

Оптимизация на системи

гл. ас. д-р Методи Георгиев