КАТЕДРА АНП

Оптимизация на системи



Лаборатория 9303

Оптимизация на системи

гл. ас. д-р Методи Георгиев